Over BonChef.nl

BonChef.nl wordt ontwikkeld door Regi Star B.V.
Wilt u in contact komen met BonChef.nl? Bezoek dan onze contactpagina.

Missie

BonChef.nl wil gasten een programma ter beschikking stellen waarmee op uiterst eenvoudige wijze ieder restaurant in Nederland bereikt kan worden middels een online reserveringssysteem. Gasten moeten hierbij het gevoel krijgen dat er niets anders meer nodig is en dat BonChef.nl in alle behoeften voorziet. Voor de restaurateurs neemt BonChef.nl direct alle mogelijke bezwaren weg door een product aan te bieden met unieke eigenschappen en een bijzonder lage prijs.

Voorop staat dat BonChef.nl er voor รบ is en niet andersom!

Doel

BonChef.nl is maximaal gebruiksgemak en maximale opbrengst tegen minimale kosten.

Het online reserveringssysteem blinkt uit in gebruik en mogelijkheden en moet het voor zowel gast als restaurateur als een vanzelfsprekend gebruiksmiddel maken. BonChef.nl zorgt ervoor dat de gasten het systeem graag gebruiken en dat de restaurateur hierdoor meer online reserveringen ontvangt.

BonChef.nl brengt gast en restaurateur samen!

Visie

Het tegengestelde denken van de huidige aanbieders van online reserveringssystemen heeft ons ertoe gezet om in samenwerking met restaurateurs BonChef.nl te ontwikkelen. U bepaald immers wat u wilt gebruiken en waarvoor u wilt betalen, en niet andersom.

De restaurateur bepaald hoe er met een reservering omgegaan wordt en hoe die moet worden afgehandeld. Met een computer, tablet of smartphone. Een computer op de werkvloer is dus helemaal niet nodig.

De kosten voor een online reservering zijn tot een minimum beperkt, en dankzij de mogelijkheden ervaren de gasten BonChef.nl als een prettig stuk gereedschap. BonChef.nl gaat voor iedereen aan het werk en zorgt ervoor dat de naamsbekendheid bij zowel gast als restaurateur snel toeneemt.

Toekomstige ontwikkelingen zullen in nauw overleg met restaurateurs en gasten plaatsvinden. BonChef.nl zorgt ervoor dat het product altijd precies op de vraag uit de markt zal aansluiten.